Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017 .

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu do hodowli komórek oraz przygotowania i oczyszczania białek.

Treść zapytania ofertowego przedstawiamy poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2017

Show map