• Home
  • ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/20/2023/ZF - Prowadzone w trybie rozeznania rynku

Captor Therapeutics ®

News

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/20/2023/ZF - Prowadzone w trybie rozeznania rynku

30.11.-0001

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ABM/20/2023/ZF Dostawa oprogramowania do modelowania molekularnego na potrzeby realizacji projektów (np. SeeSAR lub inne równoważne)”.

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.


Termin składania ofert upływa 27.10.2023 r. o godz. 11.00.

 

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i kliniczny rozwój pierwszego w klasie małocząsteczkowego kandydata na lek w terapii raka jelita grubego, opartego o stymulację komórek układu immunologicznego do zwiększonej aktywności anty-nowotworowej poprzez indukowaną degradację białka”. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych w ramach naboru nr ABM/2022/6 pt. „Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii kwasami nukleinowymi lub związkami drobnocząsteczkowymi, KWAS”. Umowa nr 2022/ABM/06/00001 – 00.

 

We kindly invite you to take part in our bidding procedure ABM/20/2023/ZF “Delivery of software for molecular designing for the needs of projects (e.g. SeeSAR or other
equivalent”.

 

All details related to the RFP can be found in the documents below. 

 

The bid shall be submitted no later than 27.10.2023, 11:00 am.

 

This Order is implemented as part of the project named: “Design and clinical development of the first-in-class small-molecule drug candidate in colorectal cancer therapy, based on the immune cells stimulation to enhanced anti-cancer activity throughinduced protein degradation.” The project is co-financed from the state budget from the Medical Research Agency under the Competition no. ABM/2022/6 entitled. "Development of targeted or personalized medicine based on therapy with nucleic acids or small-molecule compounds, KWAS".

Share: